CHẾ PHẨM – HAGITA- Thiamethoxam 10%

Tên sản phẩm: HAGITA

Dạng thuốc: 

Hoạt chất: Thiamethoxam 10%

Đối tượng: 

Quy cách: