THUỐC TRỪ BỆNH – DASSAK – S 20%

Tên sản phẩm: DASSAK – S 20%

Dạng thuốc: 

Hoạt chất: S 20%

Đối tượng: bệnh phấn trắng

Quy cách: